Annie Lee Poco

Annie Lee Poco

Můj osobní koník, kterého jsem si pořídil v dubnu 2009. Mladá pětiletá klisna, čerstvě obsedlá díky Pavlovi a Anetě Krejčí z Drnovic.